MAKLUMAT PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN MALAYSIA

Muat Turun Salinan

Muat Turun Salinan

 1. Akta Juruanalisis Makanan 2011
 2. Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013
 3. Panduan Ringkas Permohonan Pendaftaran Juruanalisis Makanan
 4. Panduan Ringkas Permohonan Perakuan Amalan Tahunan
 5. Panduan Ringkas Permohonan Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan
 6. Carta Alir Proses Pendaftaran Juruanalisis Makanan
 7. Carta Alir Proses Permohonan Perakuan Amalan Tahunan
 8. Garis Panduan Permohonan Pengecualian Pendaftaran

Muat turun borang

 1. Surat Keterangan Sokongan Bidang Analisis
 2. Borang D - Permohonan bagi Perakuan Amalan Tahunan.(English Version)
 3. Borang F - Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan.(English Version)
 4. Borang G - Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan dengan Caj Lewat .(English Version)
 5. Borang H - Tambah Bidang Analisis Makanan
 6. Borang J - Tambah Bidang Analisis Makanan bagi Perakuan Amalan Tahunan
 7. Borang L - Pertukaran Tempat Menjalankan Amalan
 8. Borang N - Permohonan Pengecualian Pendaftaran Juruanalisis Makanan
 9. Senarai Semak Permohonan Pendaftaran Juruanalisis Makanan MJMM/02-004)
 10. Senarai Semak Permohonan Tambah Bidang Analisis (MJMM/02-005)
 11. Senarai Semak Permohonan Perakuan Amalan Tahunan (MJMM/02-006)
 12. Senarai Semak Permohonan Tambah Bidang Analisis dan Pertukaran Tempat Amalan bagi Perakuan Amalan Tahunan (MJMM/02-007)


PERHATIAN!!


Semua permohonan pendaftaran juruanalisis makanan dan perakuan amalan tahunan hendaklah dialamatkan kepada :


Setiausaha/Pendaftar
Majlis Juruanalisis Makanan Malaysia
Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4 Menara Prisma
Presint 3
62675 Wilayah Persekutuan Putrajaya


PERTANYAAN : Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi Cik Irma bt. Mohamad Samsi di talian 03-88850797 samb. 4229/ Emel : irma@moh.gov.my atau Puan Hadidawati bt. Mahadi di talian 03-88850797 samb. 4237 / Emel : hadidawati@moh.gov.my


Menu Utama
Hakcipta Terpelihara Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan | Kementerian Kesihatan Malaysia.
Paparan terbaik menggunakan minima Chrome v32 & Firefox v27 dengan resolusi 1280 x 768 pix